DueDiligence
slovensko | english 

 
Skrbni pregledi objektov in
druga pomoč pri lastniškem
upravljanju nepremičnin
 
 
Analize dokumentacije 
 

 
a) Pravni pregled nepremičnine

Pregled zajema povzetek celotnega pravnega stanja nepremičnine na podlagi pogodb in zemljiškoknjižnega izpiska.

Smiseln je predvsem v primeru neurejenega zemljiškoknjižnega stanja (nerešene plombe, nevknjižen prenos lastninske pravice na posameznem delu stavbe, nevknjižena stvarna služnost, itd.). Aktualen je tudi v primeru potrebe tudi kadar je vknjižen lastnik kot celoten lastnik objekta, dejansko pa so lokali razprodani in bi bilo potrebno urediti etažno lastnino.


b) Analiza najgospodarnejše rabe

Analiza najgospodarnejše rabe je v MSOV 2011 opredeljena kot najverjetnejša uporaba premoženja, ki je fizično možna, primerno upravičena, zakonsko dopustna ter finančno izvedljiva in katere rezultati izkazujejo najvišjo vrednost premoženja, katerega se ocenjuje.

Smiselna je, kadar naročnik ni seznanjen z možnostmi glede izgradnje ali uporabe zemljišča in pokaže najboljšo možno uporabo zemljišča. Analizo izvede zapriseženi cenilec nepremičnin.


c) Ocena stroškov prenove

Ocena stroškov prenove se izdela kot popis in projektantski predračun, vezan na projekt prenove objekta, v kolikor se ta naroči. Ocene stroškov brez projekta ('čez palec') so nezanesljive in jih ne dajemo.


d) Recenzija projektne dokumentacije za načrtovane novogradnje

Recenzija obsega preveritev smiselnosti in funkcionalne ustreznosti projektiranega objekta, ne glede na fazo, v kateri je izdelana projektna dokumentacija (IDP, PGD, PZI). S pomočjo recenzije se investitor lahko odloči za gradnjo objekta, prodajo parcele s projektom ali spremembo projektne dokumentacije.


e) Revizija projektne dokumentacije za načrtovane novogradnje

Revizija projektne dokumentacije pomeni preveritev usklajenosti projektiranega objekta z zakonodajo in je predvidena z Zakonom o graditvi objektov - a po novem ni več obvezna za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 
     
DueDiligence Slovenija

Rimska cesta 20,
1000 Ljubljana, Slovenija

01 620 85 78
041 827 114

www.duediligence.si
info@duediligence.si

DueDiligence Slovenija
je blagovna znamka podjetja
Studio Krištof arhitekti d.o.o.

www.studiokristof.com


     
  domov   zemljevid strani   pogoji uporabe   piškotki   Studio Krištof arhitekti d.o.o.