DueDiligence
slovensko | english 

 
Skrbni pregledi objektov in
druga pomoč pri lastniškem
upravljanju nepremičnin
 
 
Pregledi parcel 
 
Pregled parcele je namenjen seznanitvi naročnika z možnostmi uporabe parcele glede na prostorske akte, lokacijo in fizične lastnosti parcele. Glede na vrsto parcele in nameravane gradnje (prazna parcela, širitev obstoječega objekta, itd) se izdela eno izmed naslednjih poročil:

a) Portfolio parcele
b) Poročilo o potencialih parcele
c) Poročilo o vrednosti parcele
d) Urbanistična preveritev
 
a) Portfolio parcele
  
Celosten opis prazne parcele, namenjen seznanjenju naročnika z njenimi osnovnimi fizičnimi lastnostmi (lokacija, dostop, velikost, teren), njenimi potenciali (možnosti uporabe, privlačnost lokacije) in omejitvami (prostorska in gradbena zakonodaja).

b) Poročilo o potencialih parcele

Poročilo o možnostih širitve obstoječih objektov ali gradnje nove glede na prostorsko in gradbeno zakonodajo ter fizične in druge omejitve parcele. Lahko se združi z analizo najgospodarnejše rabe.

c) Poročilo o vrednosti parcele

Poročilo se izdela kot cenitev po načinu tržnih primerjav, nabavnovrednostnem načinu ali po na donosu zadnovanem načinu. Opravi jo sodno zapriseženi cenilec.

d) Urbanistična preveritev načrtovane novogradnje

Urbanistična (arhitekturna) umestitev objekta v prostor, preveritev zunanjih potencialov in omejitev lokacije, navezave na komunalno in prometno infrastrukturo, ter potencialne kapacitete novogradnje. Preveritev se izdela kot arhitekturno-urbanistični načrt s poročilom.
 
  Iz naših referenc:
 
   
S pomočjo izdelanih poročil se naročnik seznani z lastnostmi in stanjem parcele, njeno vrednostjo, ter potenciali in kapacitetami možne novogradnje na parceli.
 
 
     
  domov   zemljevid strani   pogoji uporabe   piškotki   Studio Krištof arhitekti d.o.o.