DueDiligence
slovensko | english 

 
Skrbni pregledi objektov in
druga pomoč pri lastniškem
upravljanju nepremičnin
 
 
Projektna dokumentacija za predelave objektov 
 
Projektno dokumentacijo za predelave objektov izdeluje naše matično podjetje, Studio Krištof arhitekti d.o.o..
 
a) Sprememba namembnosti objektov

Predelava objektov, katerih namembnost je z leti uporabe postala nerentabilna ali nezanimiva za kupce.
Primeri sprememb namembnosti:
- Predelava poslovne stolpnice v hotel
- Predelava večstanovanjskega objekta v objekt varovanih stanovanj
- Predelava samskega doma v dom starejših občanov


b) Sprememba lastniških objektov v najemniške

Predelava objektov, kadar jih ni moč prodati ali oddati v celoti, njihova zasnova pa ne omogoča prodaje ali oddaje po delih. Primeri:
- Predelava upravne stavbe v poslovni objekt z najemniškimi pisarnami
- Predelava veletrgovine v trgovski center z več manjšimi trgovinami


c) Spremembe stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih

Predelava stanovanjskih enot, kadar jih ni možno prodati na trgu. Primeri:
- Združevanje manjših stanovanj v večje
- Delitev prevelikih stanovanj v manjša
- Predelava stanovanj iz lastniških družinskih v najemniška študentska


d) Izboljšanje objektov

Vizualne, tehnične ali funkcionalne predelave objektov, ki v trenutnem stanju ne odgovarjajo sodobnemu času. Primeri:
- Grafična posodobitev fasade
- Vizualna posodobitev notranjosti javnih objektov
- Izoliranje fasade starejših večstanovanjskih objektov


e) Povečanje kapacitet objektov

Prizidave ali nadzidave objektov za pridobitev novih kapacitet in povečanje vrednosti obstoječih površin. Primeri:
- Dodajanje gostinskih vrtov nakupovalnim središčem
- Razširitev večstanovanjskih objektov z bivalnimi terasami
- Nadgradnja poslovnih in stanovanjskih stolpnic s 'penthousi'


f) Projekt prenove objekta

Na podlagi ugotovitev iz poročil pregleda objektov lahko predlagamo tudi način prenove ali spremembe objekta. Glede na naročnikove želje se lahko izvede samo kot idejna zasnova ali pa kot vodenje projekta in izdelava celovite projektne dokumentacije do gradbenega in uporabnega dovoljenja.
 
     
DueDiligence Slovenija

Rimska cesta 20,
1000 Ljubljana, Slovenija

01 620 85 78
041 827 114

www.duediligence.si
info@duediligence.si

DueDiligence Slovenija
je blagovna znamka podjetja
Studio Krištof arhitekti d.o.o.

www.studiokristof.com


     
  domov   zemljevid strani   pogoji uporabe   piškotki   Studio Krištof arhitekti d.o.o.