DueDiligence
slovensko | english 

 
Skrbni pregledi objektov in
druga pomoč pri lastniškem
upravljanju nepremičnin
 

 
 
Celovit pregled nepremičnine (due diligence) predstavlja jedro naše ponudbe. Njegov namen je podrobna seznanitev naročnika z vsemi lastnostmi nepremičnine, ki lahko vplivajo na njeno prodajo ali nakup. Obsega naslednja poročila:
 
 
 
 
a) Portfolio objekta

 
Celosten opis objekta, namenjen seznanjenju lastnika oziroma informiranju potencialnih kupcev z njegovimi osnovnimi lastnostmi: lokacija, dostop, velikost, arhitektura, zunanja ureditev, funkcioniranje, trajnostni vidik, konstrukcije in vgrajeni materiali, strojne in električne inštalacije in naprave, način upravljanja objekta, itd.
 
Primer poročila: uvodna stran | kazalo | stran 04 | stran 05 | stran 25

 
b) Poročilo kritičnih pomanjkljivosti (red flag report)


Informativno poročilo, ki se običajno naredi takoj po prvem obisku objekta. Vsebuje največje takoj opažene pomanjkljivosti, ki jih je smotrno odpraviti še pred izdelavo končnega poročila. Običajno so to tudi glavne ovire, ki bi utegnile zaustaviti prodajo objekta.

Primer poročila: stran 01 | stran 02
 
 
c) Poročilo o stanju objekta (due diligence report)


Osrednje poročilo celovitega pregleda objekta. Obsega inšpekcijske preglede kapacitet, funkcioniranja, stanja, arhitekturnih in tehničnih lastnosti, električnih in strojnih inštalacij, dokumentacije in dovoljenj, načina upravljanja, ter osnovno preveritev konstrukcijske in požarne varnosti.

Poudarek pregleda je na pomanjkljivostih in napakah, ki lahko zaustavijo postopek prodaje objekta, znižajo njegovo vrednost, povišajo stroške rednega vzdrževanja, ali pa pomenijo neskladnost objekta z zakonodajo. Pregled razkrije tudi pričakovana investicijska in vzdrževalna dela v prihodnje.

Primer poročila: kazalo | stran 02 | stran 10 | stran 35
 
 
d) Pregled tlorisnih površin objekta


Natančen pregled tlorisnih površin objekta, razdeljenih na uporabne, komunikacijske in servisne površine, ter ločen pregled najemniških površin objekta, v kolikor te obstajajo.

Primer poročila: povzetek | podroben pregled
 
 
e) Poročilo o dokumentaciji objekta


Celovit pregled in kategorizacija dosegljive dokumentacije za objekt, s poudarkom na zakonsko obvezni dokumentaciji (uporabna dovoljenja, dnevniki pregledov in vzdrževanja, PID in POV) in na dokumentaciji, katere pomanjkljivost lahko zadrži prodajo objekta ali predstavlja težave pri njegovem upravljanju.

Primer poročila: povzetek | podroben pregled
 
 
f) Poročilo o informativni vrednosti objekta


Informativni izračun, ki pove, kakšna je cena nepremičnine na nepremičninskem trgu. Ocena je narejena na podlagi primerjave z izvedenimi prodajami podobnih vrst premoženja, do katerih je prišlo na prostem konkurenčnem trgu v nedavnem času. Izračun opravi pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Inštitutu za revizijo.
 
 
S pomočjo izdelanih poročil se lastnik seznani z lastnostmi in stanjem nepremičnine, njeno vrednostjo, stroški vzdrževanja, itd. Namen celovitega pregleda je tudi odkritje skritih napak, ki lahko nepričakovano zadržijo ali zaustavijo postopek prodaje nepremičnine, s čemer lastnik prihrani veliko stroškov in neprijetnosti ob prodaji.
 
     
  domov   zemljevid strani   pogoji uporabe   piškotki   Studio Krištof arhitekti d.o.o.