DueDiligence
slovensko | english 

 
Skrbni pregledi objektov in
druga pomoč pri lastniškem
upravljanju nepremičnin
DueDiligence
 
 
Meritve in testiranja 
 
Meritve in testiranja izvajamo večinoma v sodelovanju s partnerskimi podjetji oziroma podizvajalci. Naročnik jih zato lahko izvede tudi v lastni režiji. Smiselno jih pa je naročiti pri nas v primeru, da gre za dodatni del obsežnejših pregledov objektov.
 
a) Izmera kvadratur

Izmera dejansko izvedenih površin prostorov na licu mesta. Smiselna je, kadar različni dokumenti (projektna dokumentacija, najemne pogodbe, zemljiška knjiga) navajajo različne podatke o površinah, cena objekta pa je določena po enoti kvadratnega metra.

b) Meritve in testiranja

Meritve toplotne izoliranosti, hrupa, emisij nevarnih snovi, in podobne, ki jih opravijo za to specializirana podjetja. Lastnik objekta jih lahko naroči v lastni režiji, ali pa merjenja izpeljemo v okviru celovitega pregleda objekta.

c) Pregled in analiza požarne varnosti

Natančna študija z vidika varnosti objekta pred izbruhom in širjenjem požara, ki jo opravijo pooblaščeni inženirji požarne varnosti. Študija zajema tudi preveritev požarnega elaborata, ki je bil osnova za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Izboljšanje požarne varnosti je smiselno zaradi izboljšanja varnosti uporabnikov objekta, pa tudi zaradi zmanjšanja zavarovalnih premij.

d) Pregled in analiza ustreznosti konstrukcije

Natančnejša analiza ustreznosti konstrukcije (osnovna analiza je že zajeta v poročilu o stanju objekta), izdelana s pomočjo celovitega pregleda in meritev stanja konstrukcije.
 
     
DueDiligence Slovenija

Rimska cesta 20,
1000 Ljubljana, Slovenija

01 620 85 78
041 827 114

www.duediligence.si
info@duediligence.si

DueDiligence Slovenija
je blagovna znamka podjetja
Studio Krištof arhitekti d.o.o.

www.studiokristof.com


     
  domov   zemljevid strani   pogoji uporabe   piškotki   Studio Krištof arhitekti d.o.o.
     
DueDiligence