DueDiligence
slovensko | english 

 
Skrbni pregledi objektov in
druga pomoč pri lastniškem
upravljanju nepremičnin
 
 
Sodne cenitve nepremičnin

Cenitev nepremičnin se izvede in odda v obliki, ki naročniku omogoča uporabo za najetje hipotekarnega kredita, ugotovitev likvidacijske vrednosti ali v sodnih sporih pred sodiščem ali državnimi organi in ostalih postopkih.

Sodno cenitev nepremičnin izvede sodno zapriseženi cenilec, potrjen s strani Ministrstva za pravosodje. Odda se v obliki poročila o sodni cenitvi.
 
 
a) Sodna cenitev po načinu tržnih primerjav

Način tržnih primerjav povzema tržne primerljive podatke prodanih ali oglaševanih nepremičnin, skladno s podatki so izvedene prilagoditve glede na ocenjevano nepremičnino. Način tržnih prodaj nakazuje vrednost s primerjavo ocenjevanega sredstva z enakimi ali podobnimi sredstvi, za katera so informacije o cenah na razpolago. Pripoznava, da trg določa cene premoženja; upošteva prodajo podobnega ali nadomestnega premoženja, povezanih podatkov o trgu in s procesi, ki vključujejo primerjavo.

Način tržnih primerjav je smiseln, kadar naročnik želi vedeti kakšna je tržna vrednost nepremičnine oziroma koliko je nepremičnina vredna po tržnih analizah na točno določen dan.


b) Sodna cenitev po na donosu zasnovanem načinu

Na donosu zasnovan način nakazuje vrednost s pretvorbo prihodnjih denarnih tokov v sedanjo vrednost kapitala. Kapitalizacija donosa uporablja postopke, ki pojmujejo sedanjo vrednost predvidenih prihodnjih koristi iz donosov. Ta način se zanesljivo uporablja le, če so na voljo pomembni primerljivi podatki. Izredno pomemben je za vrste premoženja, ki se kupujejo in prodajajo na osnovi njihovih sposobnosti donosa in značilnosti ter situacij, pri katerih obstajajo tržni dokazi, ki podpirajo različne sestavine, vključene v analizo. Izkazuje nam kakšna je vrednost nepremičnine na točno določen dan, če črpamo iz nje donos (oddajamo v najem ali stavbna pravica in podobno).


c) Sodna cenitev po nabavnovrednostnem načinu

Nabavnovrednostni način izkazuje stroškovno vrednost gradnje in je lahko smernica za razlikovanje med tovrstno vrednostjo in tržno vrednostjo. Temelji na načelu substitucije in sicer na trditvi, da obveščeni kupec za nepremičnino ne bo pripravljen plačati več kot je strošek gradnje nadomestne nepremičnine z enako uporabnostjo. V okviru tega načina uporabljamo metodo amortiziranih reprodukcijskih stroškov.

Smiseln je, kadar želimo vedeti koliko nas dejansko stane gradnja nepremičnine in sicer od komunalnega prispevka do zgrajenega objekta ali kadar želimo vedeti koliko je vreden objekt, ki je že zgrajen in upoštevamo fizično, ekonomsko in funkcionalno zastaranje. Služi nam tudi v primeru, kadar želimo ločeno oceno zemljišča in zgradbe.
 
     
DueDiligence Slovenija

Rimska cesta 20,
1000 Ljubljana, Slovenija

01 620 85 78
041 827 114

www.duediligence.si
info@duediligence.si

DueDiligence Slovenija
je blagovna znamka podjetja
Studio Krištof arhitekti d.o.o.

www.studiokristof.com


     
  domov   zemljevid strani   pogoji uporabe   piškotki   Studio Krištof arhitekti d.o.o.